ftp
 

 

   Szkoła Podstawowa w Galewicach
 

 Historia Nauczyciele Osiągnięcia Programy Projekty Sponsorzy Kontakt


Aktualności

Dokumenty
Statut
Koncepcja pracy szkoły
Program wychow. - prof.
PZO
Zestaw programów
Podręczniki
Kalendarz r.sz. 2018/19
Pomoc psych. - ped.
Inne kryzysy w szkole
Procedury pracy szkoły

Dla uczniów
Plan lekcji
Świetlica
Samorząd Szkolny
Zajęcia pozalekcyjne
Bezpieczny Internet
Ciekawe strony
Biblioteka i MCI
Harmonogram koncertów

Dla rodziców
Rada Rodziców
Informacje

 

 

Wewnątrzszkolny projekt wieloprzedmiotowy
pt: „Aktywnie na przedmiotach matematyczno-przyrodniczych”

W dniu 29.04.2019r. został zrealizowany  wewnątrzszkolny projekt wieloprzedmiotowy
pt: „Aktywnie na przedmiotach matematyczno-przyrodniczych”.

Celem projektu było zaciekawienie przedmiotami matematycznymi, przyrodniczymi i aktywnym stylem życia poprzez praktyczne działanie, doświadczenie, zobaczenie czy dotknięcie ciekawych zjawisk i doświadczeń.

Poprzez rozwiązywanie ciekawych i praktycznych zadań matematycznych, przygotowanych przez p. Beatę Kołodziejczyk, uczniowie mieli możliwość przekonania się o przydatności matematyki w codziennym życiu.

 Spektakularny pokaz doświadczeń chemicznych i fizycznych przygotowanych przez p. Katarzynę Spółną oraz
p. Rafała Dąbika miał na celu rozbudzenie w naszych uczniach pasji poznawczych światem  przyrody. 

P. Kamila Brożyna przekazała uczniom ważne informacje dotyczące kształtowania nawyków prozdrowotnych,
 w tym prawidłowych zwyczajów żywieniowych i rozwijanie aktywności fizycznej.


I. Cele ogólne programu:
- nauka matematyki , przedmiotów przyrodniczych,  humanistycznych poprzez zabawę i praktyczne działanie,

- kształtowanie nawyków prozdrowotnych, w tym prawidłowych zwyczajów żywieniowych, rozwijanie aktywności fizycznej
- zainteresowanie ekologią i dbałością o środowisko,
- zaciekawienie światem przyrody oraz rozbudzenie pasji poznawczych,
- kształtowanie umiejętności korzystania z informacji, rozumowania oraz wykorzystania wiedzy w praktyce.
W tym dniu uczniowie prezentowali swoje zadnia konkursowe:

kl. Ia – wych. Bożena Kowalik

·         podział klasy na : 2grupy

·         I grupa prezentuje- postać z bajki z surowców wtórnych,

·         II grupa prezentuje- szaszłyki owocowe.

kl. Ib – wych. Danuta Kacała-Cieśla

·         podział klasy na : 2grupy

·         I grupa prezentuje- postać z bajki z surowców wtórnych,

·         II grupa prezentuje- sałatkę owocową.

kl II – wych. Małgorzata Zychla

·         podział klasy na : 2grupy

·         I grupa prezentuje - postać z bajki z surowców wtórnych,

·         II grupa prezentuje - kanapki.

kl. IV – wych. Grażyna Zawada

·         podział klasy na : 2grupy

·         I grupa prezentuje - postać z bajki z surowców wtórnych,

·         II grupa prezentuje - szaszłyki warzywne.

kl. Va – wych. Arleta Wójcik

·         podział klasy na : 3 grupy

·         I grupa – prezentuje bajkę ekologiczną,

·         II grupa- przedstawia piosenkę nt. zdrowego trybu życia,

·         III-grupa- przedstawia hasło ekologiczne w języku angielskim.

kl. Vb – wych. Aneta Wdowik

·         podział klasy na : 3 grupy

·         I grupa- prezentuje bajkę ekologiczną,

·         II grupa – pokazuje ćwiczeń rozciągających,

·         III grupa - przedstawia hasło ekologiczne w języku angielskim.

kl VI – wych. Marta Koniarczyk

·         podział klasy na : 3 grupy

·         I grupa- prezentuje bajkę ekologiczną,

·         II grupa- pokazuje scenkę o zdrowym odżywianiu,

·         III grupa-przedstawia hasło ekologiczne w języku niemieckim.

kl. VII – wych. Roman Pazek

·         podział klasy na : 3 grupy

·         I grupa- mierzy poziom hałasu,

·         II grupa – rozwiązuje zadania matematyczne,

·         III grupa- przedstawia scenkę nt aktywności fizycznej.

kl. VIII – wych. Aleksandra Gabas

·         podział klasy na : 3 grupy

·         I grupa – pokazuje prezentację o liczbie  [π],

·         II grupa – rozwiązuje zadania matematyczne,

·         III grupa- przedstawia układ taneczny.

 

Podsumowanie projektu

Celem  wewnątrzszkolnego projektu „Aktywnie na przedmiotach matematyczno- przyrodniczych” było zaciekawienie światem matematyki, przyrody i ekologii oraz rozbudzenie naturalnej ciekawości dzieci, kształtowanie zdrowego stylu życia i wykorzystania tej wiedzy w praktyce.

Zadania były dostosowane do możliwości dzieci, uczniowie prezentowali swoje prace, ale także obserwowali zadania innych i je oceniali.

Poprzez  praktyczne i aktywne zastosowanie wiedzy i umiejętności z dziedziny matematyczno- przyrodniczej, naturalnej ciekawości uczniów i wszechstronny rozwój poprzez współtworzenie procesu dydaktycznego, w opracowaniu i dobraniu najskuteczniejszych metod i środków do realizacji powierzonych zadań.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Gminy Galewice