Szkoła Podstawowa w Galewicach
 

 Historia Nauczyciele Osiągnięcia Programy Projekty SponsorzyKontakt


Aktualności

Dokumenty
Statut
Koncepcja pracy szkoły
Program wychow. - prof.
PZO
Zestaw programów
Podręczniki
Kalendarz r.sz. 2018/19
Pomoc psych. - ped.
Inne kryzysy w szkole
Procedury pracy szkoły

Dla uczniów
Plan lekcji
Świetlica
Samorząd Szkolny
Zajęcia pozalekcyjne
Bezpieczny Internet
Ciekawe strony
Biblioteka i MCI
Harmonogram koncertów

Dla rodziców
Rada Rodziców
Informacje

 

 

Rok 2018/19 – programy zrealizowane

W klasie Ia - wych . Bożena Kowalik

1.       "Niestraszakowe odblaski" - program PZU dotyczący bezpieczeństwa na drodze.

2.       "Ratujemy i uczymy ratować" - program WOŚP dotyczący zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

3.       "Śniadania daje moc" - program dotyczący prawidłowego odżywiania.

4.       "Program dla szkół" - owoce i warzywa oraz mleko i przetwory mleczne.

5.       "Tu jest bezpiecznie! Powiat Wieruszowski" - program Starostwa Powiatowego w Wieruszowie, Komendy Policji w Wieruszowie i KRUS dotyczący bezpieczeństwa na drodze i na wsi.

      "Owce w Sieci" - program dotyczące bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu.

7.       "Klub Bezpiecznego Puchatka" - bezpieczeństwo na drodze i prawidłowe zachowanie w sytuacjach zagrożeń.

8.       "Niesamowity świat higieny jamy ustnej" - program profilaktyczny OralB.

9.       Dzień Bezpiecznego Internetu.

10.   "Szkolne przygody Gangu Słodziaków"- program Biedronki propagujący ideę systematycznego czytania.

 

W klasie Ib – wychowawca D. Kacała-Cieśla

- „Program dla szkół”

-„Niestraszakowe odblaski”- program PZU dotyczący wzmacniania bezpieczeństwa dzieci na drogach

-„ KlubBezpiecznego Puchatka”

-„Ratujemy i uczymy ratować”

-„Niesamowity świat higieny jamy ustnej”-program OralB dotyczący dbania o higienę jamy ustnej

-„Dzień bezpiecznego Internetu”

-„Owce w sieci”- program dotyczący bezpieczeństwa w internecie

-"Szkolne przygody Gangu Słodziaków"- program Biedronki propagujący ideę systematycznego czytania.

-"Tu jest bezpiecznie! Powiat Wieruszowski" - program Starostwa Powiatowego w Wieruszowie, Komendy Policji w Wieruszowie i KRUS dotyczący bezpieczeństwa na drodze i na wsi.

 

W klasie II – wychowawca M. Zychla

- „Akademia Uwielbiam” –ogólnopolski program podstaw zdrowego  stylu życia

-„Spotkanie z Chrumkasem” – program dla szkół

-„Śniadanie daje moc”

-„Ratujemy i uczymy ratować”

-„Sieciaki”- poznaj bezpieczny internet

-„Program dla szkół”

 

W klasie IV - wych . Grażyna Zawada

1.       "Ratujemy i uczymy ratować" - program WOŚP dotyczący zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

2.       "Program dla szkół" - owoce i warzywa oraz mleko i przetwory mleczne.

3.       Dzień Bezpiecznego Internetu.

4.       "Bieg po zdrowie" program profilaktyki antytytoniowej.

5.       "Bądźmy poszukiwaczami  autorytetu"  - program profilaktyczno - edukacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości  dotyczący działań w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych, szczególnie antyspołecznych i przestępczych.

W klasie Va – wych. A. Wójcik

„Trzymaj formę”-prozdrowotny

-„Program dla szkół”

-„Bezpieczni w sieci”

-„Bądźmy poszukiwaczami autorytetów”

-„Ratujemy i uczymy ratować”

-„Akademia Uwielbiam”

W klasie Vb – wych. A. Wdowik

1. „Bądźmy poszukiwaczami autorytetów”

2."Ratujemy i uczymy ratować"- program WOŚP dot. zasad udzielania pierwszej pomocy

3."Program dla szkół " - owoce i warzywa

4."3,2,1 Internet" - bezpieczeństwo w Internecie

 

W klasie VI – wych. M. Koniarczyk

1. „Ratujemy i uczymy ratować” – program WOŚP dot. Zasad udzielania pierwszej pomocy.

2. Dzień Bezpiecznego Internetu.

3. „Bądźmy poszukiwaczami autorytetu” – ogólnopolska kampania profilaktyczno –

     edukacyjna.

 

W klasie VII - wych . Roman Pazek

1.       "Ratujemy i uczymy ratować" - program WOŚP dotyczący zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

2.       Dzień Bezpiecznego Internetu.

3.       "Trzymaj formę"

4.      "Bądźmy poszukiwaczami  autorytetu"  - program profilaktyczno - edukacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości  dotyczący działań w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych, szczególnie antyspołecznych i przestępczych.

 

W klasie VIII - wych . A. Gabas

 

-„Ratujemy i uczymy ratować”

-„Dzień bezpiecznego Interenetu”

-„Bądźmy poszukiwaczami autorytetu”

- „Jutro Jest,… wtedy pochylisz się nad sobą”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Gminy Galewice