Szkoła Podstawowa w Galewicach
 

 Historia Nauczyciele Osiągnięcia Programy Projekty Sponsorzy Kontakt


Aktualności
r. sz. 2011/12
r. sz. 2012/13
r. sz. 2013/14
r. sz. 2014/15

Dokumenty
Statut
Koncepcja pracy szkoły
Program wychowawczy
Program profilaktycznyPSO
Zestaw programów
Podręczniki
Kalendarz r.sz. 2013/14
Pomoc psych. - ped.

Dla uczniów
Plan lekcji
Świetlica
Samorząd Szkolny
Zajęcia pozalekcyjne
Bezpieczny Internet
Ciekawe strony
Biblioteka i MCI
Prace uczniów

Dla rodziców
Rada Rodziców
Informacje

 

          

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

na rok 2015/2016

 

Nr

w szkolnym zestawie

Autorzy

Programu

Wydawnictwo

Nazwa programu

Klasy, w których program jest realizowany

1.

Marzena Kędra

ORE

„Doświadczanie świata”- edukacja wczesnoszkolna. Program nauczania dla I etapu edukacyjnego

 

I, IIa, IIb

2.

T. Janicka –Panek,
H. Małkowska-Zegadło,

B. Bieleń

NOWA ERA

„Szkoła na miarę”. Program nauczania dla I etapu –edukacji wczesnoszkolnej

 

III

3.

Sylwia Rapacka

PWN

Program nauczania

 j. niemieckiego

dla klas I-III oraz IV-VI szkoły podstawowej

 

IIa,b, III, IV, V, VI

4.

Dorota Sikora-Banasik

Nowa Era

Program nauczania języka angielskiego dla etapu wczesnoszkolnego klasy I-III szkoły podstawowej

 

I

5.

Komisja Wychowania Katolickiego

KEP

WAM

„ W drodze do wieczernika”

-program nauczania religii w klasach I-III

 

 

I, IIa, IIb, III

6.

Marlena Derlukiewicz

Nowa Era

„Czytać, myśleć, uczestniczyć!”Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej

 

 

 

IV

7.

A. Klimowicz
K. Brząkalik

Nowa Era

„ Teraz polski!”-program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej

 

 

V, VI

8.

Robert Tocha

GWO

„Wehikuł czasu”. Program nauczania historii i społeczeństwa w szkole podstawowej.

 

 

IV, V, VI

9.

Barbara Dziedzic

NOWA ERA

„Na tropach przyrody”. Program nauczania przyrody w klasach
 IV-VI szkoły podstawowej

 

 

IV, V, VI

10.

M. Braun,

A. Mańkowska, M. Paszyńska

Nowa Era

Program  nauczania matematyki w szkole podstawowej

 

IV, V, VI

11.

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej

„Lekcja muzyki”

 

IV, V, VI

 

12.

Jadwiga Lukas,
 Krystyna Onak
NOWA ERA

„Do dzieła” –program nauczania plastyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej

 

IV, V, VI

13.

Lech Łabecki

Nowa Era

Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach IV-VI szkoły podstawowej

„Jak to działa?”

 

 

IV

14.

B. Stanecka,

 Cz. Stanecki,

STANPol

Program nauczania zajęć technicznych w klasach IV-VI szkoły podstawowej

 

 

V, VI

 

15.

Michał Kęska

Nowa Era

Program  nauczania zajęć komputerowych dla klas IV-VI  szkoły podstawowej

„Lubię to”.

 

 

IV, V, VI

16.

Urszula Białek

Wiesława Mikołajczyk

 

„ Magia sportu” program   wychowania fizycznego dla klas

IV-VI szkoły podstawowej

 

 

 

IV, V, VI

17.

Komisja Wychowania Katolickiego

KEP

„Poznaję Boga i w Niego wierzę” -program  nauczania religii w klasach IV-VI

 

IV, V, VI

Zestaw dopuszczony decyzją dyrektora do realizacji 15.06.2015r.  z mocą obowiązującą
od 01 września 2015r.

 

 

 

 

 

Urząd Gminy Galewice