Szkoła Podstawowa w Galewicach
 

 Historia Nauczyciele Osiągnięcia Programy Projekty Sponsorzy Kontakt


Aktualności
r. sz. 2011/12
r. sz. 2012/13
r. sz. 2013/14
r. sz. 2014/15

Dokumenty
Statut
Koncepcja pracy szkoły
Program wychowawczy
Program profilaktyczny
PSO
Zestaw programów
Podręczniki
Kalendarz r.sz. 2012/13
Pomoc psych. - ped.

Dla uczniów
Plan lekcji
Świetlica
Samorząd Szkolny
Zajęcia pozalekcyjne
Bezpieczny Internet
Ciekawe strony
Biblioteka i MCI
Prace uczniów

Dla rodziców
Rada Rodziców
Informacje

Dla rodziców
Rada Rodziców
Informacje

 

 

Szkolny zestaw podręczników obowiązujący
w roku szkolnym 2015/16
w Szkole Podstawowej w Galewicach

                                                     

 Nr

Klasa

 Nr dopuszczenia

 Wydawnictwo

 Nazwa/przedmiot

 Element

 

 1.

 

I

„Nasz Elementarz” – podręcznik do szkoły podstawowej.

Klasa I . 4 części przeznaczony do edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej. Wydany przez MEN

 

2.

 

I

 

493/1/2012/
2015

 

NOWA ERA

 

 

 

 „My World 1”podręcznik do j. angielskiego do klasy I

 

 

Podręcznik
+ zeszyt ćwiczeń „My World 1”

 

3.

 

I

 

AZ-11-01/10-KR-1/11

 

 

WAM

 

 

 

 

„”Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa”

 

 

Podręcznik

 

 

 

4.

 

 

 

II

 

 

Nasza szkoła" – podręcznik do szkoły podstawowej.

Klasa II . 4 części przeznaczony do edukacji polonistycznej, przyrodniczej i społecznej.

               4 części do edukacji matematycznej

Wydany przez MEN

"Nasze ćwiczenia"  Wydawnictwo: Nowa Era

 

 

5.

 

 

II

 

 

415/2/2013/
2015

 

 

PWN

 

 

 

„ABC Deutsch”

Podręcznik2

 

 

Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

 

 

6.

 

 

II

 

AZ-12-01/10-KR-1/12

 

WAM

Praca zbiorowa

 

„Kochamy Pana Jezusa”

Podręcznik do religii kl. II

 

 

 

Podręcznik

 

 

 

7.

 

 

 

III

 

 

 

404/5/2014

404/6/2014

 

 

 

Nowa Era

.

 

 

 

„Elementarz XXI wieku”

 

 

Komplet składa się z:

podręczniki cz. I i II z płytami CD, Zeszyty -ćwiczeń: część I, II, III i IV

matematyka:
 część I, II, III, IV

Teczka artysty

  Ćw. do muzyki

 

 

 

 

8.

 

 

III

 

 

 

228/3/2011

 

 

Nowa Era

 

 

 

 „Szkoła na  miarę” –podręcznik do zajęć komputerowych do

       klasy III

 

 

 

 

Podręcznik

 

 

9.

 

 

III

 

 

149/3/2011

 

 

REA

 

 

 

„KangooKangoo Deutsch”

Podręcznik do j. niemieckiego do klasy3

 

 

 

 

 

Podręcznik + ćwiczenia

 

 

10.

 

 

III

 

 

AZ-13-01/

10-KR-14/13

 

 

WAM

Praca zbiorowa

 

 

„Przyjmujemy Pana Jezusa”

Podręcznik do religii do kl. III

 

 

 

 

podręcznik

 

 

 

11.

 

IV

 

338/1/2011/

2015

338/2/2011/

2015

 

Nowa Era

 

 

 

„Słowa na start”

Język polski kl. IV


Podręcznik: cz.I kształcenie literackie i kulturowe; cz. II kształcenie językowe + ćwiczenia „Słowa na start”

 

 

12.

 

IV

 

524/1/2012/

2015

 

PWN

 

„Der, die, das neu”

Język niemiecki kl. IV

 

 

Podręcznik + ćwiczenie „Der, die, das”+ CD

 

 

13.

 

IV

 

295/2010/
2014

 

Nowa Era

 

„Jak to działa?”-podręcznik do zajęć technicznych do klasy czwartej szkoły podstawowej

 

 

 

podręcznik

 

14.

 

IV

 

554/1/2012/

2014

 

Nowa Era

 

„ Na tropach przyrody” Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej

 

 

Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

„Na tropach przyrody”

 

 

15.

 

 

IV

 

 

157/1/2012/z1/2014

157/1/2012/z2/2014

 

 

Nowa Era

 

 

 

„Matematyka z kluczem”

Podręcznik do matematyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

 

 

Podręcznik
 część I i II+

ćwiczenia „Matematyka z kluczem”
część I i II

 

16.

 

IV

 

428/1/2012/

2015

 

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

„Wehikuł czasu”
Historia
 i społeczeństwo. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej

 

Podręcznik + ćwiczenie

 

17.

 

IV

 

589/1/2012/

2015

 

 

Nowa Era

„ Lekcje muzyki”

Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej

 

Podręcznik

 

 

 

18.

 

 

IV

 

AZ-21-01/

10-KR-2/12

     WAM

Praca zbiorowa

„Zaproszeni przez Boga”

Religia dla kl IV

 

Podręcznik

 

19.

 

IV

 

 729/1/2015

 

Nowa Era

„Lubię to”

Podręcznik do zajęć komputerowych dla klasy czwartej szkoły podstawowej

 

Podręcznik

 

20.

 

IV

    

   326/1/2011/

      2015

 

Nowa Era

„Do dzieła”. Podręcznik do plastyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

 

Podręcznik +ćwiczenie „Mam talent”

 

21.

 

V

 

538/2/2013

 

Nowa Era

 

„Teraz polski!”

Język polski kl. V

 

 

Podręcznik

 

 

 

22.

 

V

 

383/2/2012

 

PWN

 

 

„Ich und du”

Język niemiecki do kl. V

 

 

Podręcznik + ćwiczenie+ CD

 

 

23.

 

V

 

554/2/2013

 

Nowa Era

 

„ Na tropach przyrody” podręcznik do przyrody do klasy piątej szkoły

podstawowej

 

 

 

Podręcznik + ćwiczenie

 

 

 

      24.

 

V

 

428/2/2013

 

GWO

„Wehikuł czasu”
Historia
 i społeczeństwo- podręcznik do klasy piątej szkoły podstawowej

 

 

Podręcznik + ćwiczenie

 

25.

 

V

 

326/2011

 

Nowa Era

 

 

„Do dzieła”. Podręcznik do plastyki dla klas

IV-VI

 

 

Podręcznik
( podręcznik ten sam co w klasie IV)

 

26.

 

V

 

321/2/2012

 

Agencja Wydawnicza Stan Pol mgr Czesław Stanecki

 

Zajęcia techniczne
w szkole podstawowej  część 1

 

podręcznik

 

27.

 

V

 

589/2/2013

 

Nowa Era

 

„ Lekcja muzyki”

Podręcznik dla klasy V

 

 

Podręcznik

 

 

28.

 

 

V

 

157/2/2012/ z1

157/3/2012/ z1

 

Nowa Era

M. Braun

A. Mańkowska

 Paszyńska

 

„Matematyka z kluczem” podręcznik do matematyki dla klasy piątej szkoły podstawowej

 

Podręcznik
 część I i II

Ćwiczenia
część I i II -- wydanie zmienione

 

 

 

29.

 

 

V

 

AZ-22-01/10-KR-5/13

 

WAM

 

„Obdarowani przez Boga”

Religia dla kl.V

 

Podręcznik

 

 

 

 

30.

 

V

 

453/2/2013

 

WSiP

„Lekcje z komputerem”

 

Podręcznik do zajęć komputerowych dla kl. V szkoły podstawowej

 

podręcznik

 

31.

 

VI

 

538/3/2014

 

Nowa Era

 

 

 

„Teraz polski”

Język polski do klasy  VI

 

 

Podręcznik

 

 

32.

 

VI

 

383/3/2012

 

PWN

 

„ Ich und du”

Język niemiecki kl. VI

Podręcznik + ćwiczenie+CD

 

 

 

33.

 

VI

 

428/3/2014

 

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

„Wehikuł czasu”
Historia
 i społeczeństwo podręcznik do kl. VI

 

 

Podręcznik + ćwiczenie

 

34.

 

VI

 

157/4/2011

 

Nowa Era

 

 

 

„Matematyka z kluczem” podręcznik do matematyki

dla klasy VI

 

 

Podręcznik
(jeden) +

Ćwiczenia
część: I i II  

 

35.

 

VI

 

554/3/2014

 

Nowa Era

„Na tropach przyrody”

Podręcznik przyrody do klasy VI

 

Podręcznik + ćwiczenie

 

36.

 

VI

 

AZ-23-01/

10-KR-1/14

 

WAM

Praca zbiorowa

„ Przemienieni przez Boga”

Podręcznik do religii dla klasy VI nowe wydanie

 

 

Podręcznik

 

37.

 

VI

 

326/2011

 

Nowa Era

 

 

„Do dzieła”. Podręcznik do plastyki dla klas

IV-VI

Podręcznik + ćwiczenie

(podręcznik z roku ubiegłego)

 

38.

 

VI

 

589/3/2014

 

Nowa Era

 

„ Lekcja muzyki”

Podręcznik do muzyki dla klasy VI

 

Podręcznik

 

 

 

 

39.

 

 

VI

 

321/3/2012

 

Agencja Wydawni-cza

Stan Pol mgr Czesław Stanecki

 

 

Zajęcia techniczne
w szkole podstawowej  część 2

 

podręcznik

 

 

40.

 

VI

 

453/3/2014

 

WSiP

„Lekcje z komputerem” podręcznik do zajęć komputerowych dla klasy VI

Podręcznik nieobowiązkowy

           

  Dopuszczony do użytku w roku szkolnym 2015/16 decyzją dyrektora szkoły 12 czerwca 2015r.

 

 

 

Informacja dla rodziców:

Na rok szkolny 2015/16

Rodzice nie kupują podręczników do klas I, II i IV .
Do tych klas kupujemy tylko podręcznik z religii.

Rodzice uczniów klas III, V i VI ponoszą koszty
związane z zakupem podręczników.

             

 

                    

 

Dyrektor szkoły:

Beata Kołodziejczyk

 

 

Urząd Gminy Galewice