Szkoła Podstawowa w Galewicach
 

 Historia Nauczyciele Osiągnięcia Realizowane projekty Ksiega Gości Sponsorzy Kontakt


Aktualności

Dokumenty
Statut
Koncepcja pracy szkoły
Program wychowawczy
Program profilaktyczny
PSO
Zestaw programów
Podręczniki
Kalendarz r.sz. 2012/13
Pomoc psych. - ped.
Inne kryzysy w szkole

Dla uczniów
Plan lekcji
Świetlica
Samorząd Szkolny
Zajęcia pozalekcyjne
Bezpieczny Internet
Ciekawe strony
Biblioteka i MCI
Prace uczniów

Dla rodziców
Rada Rodziców
Informacje

 

Nauczyciele i pracownicy
Szkoły Podstawowej w Galewicach
 w roku szkolnym 2018/19

Dyrektor szkoły

mgr Beata Kołodziejczyk

nauczyciel dyplomowany, nauczyciel matematyki

 

mgr Joanna Kowalczyk

nauczyciel dyplomowany, nauczyciel przyrody, geografii i plastyki, opiekun świetlicy szkolnej

 

mgr Aleksandra Gabas

nauczyciel dyplomowany, nauczyciel języka polskiego, opiekun biblioteki szkolnej

 

mgr Rafał Stolarek

nauczyciel dyplomowany, nauczyciel historii

 

mgr Roman Pazek

nauczyciel dyplomowany, nauczyciel wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej,

 

mgr Bożena Kowalik

nauczyciel dyplomowany, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i informatyki

 

mgr Małgorzata Zychla

nauczyciel dyplomowany, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, techniki

 

mgr Aneta Wdowik

nauczyciel dyplomowany, nauczyciel religii, opiekun świetlicy szkolnej

 

mgr Marta Koniarczyk

nauczyciel kontraktowy, nauczyciel języka angielskiego i niemieckiego

 

mgr Danuta Kacała - Cieśla

nauczyciel mianowany, edukacja wczesnoszkolna, logopeda,

 

mgr Piotr Mazurek

nauczyciel dyplomowany, nauczyciel matematyki

 

mgr Katarzyna Spólna

nauczyciel dyplomowany, nauczyciel biologii i chemii

 

mgr Grażyna Zawada

nauczyciel dyplomowany, nauczyciel języka polskiego

 

mgr Arleta Wójcik

nauczyciel dyplomowany, nauczyciel historii, opiekun świetlicy szkolnej

 

lic. Rafał Dąbik

nauczyciel mianowany, nauczyciel fizyki i informatyki

 

dr Izabela Zimoch - Piaskowska

nauczyciel mianowany, pedagog szkolny, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog

 

mgr Kamila Brożyna

nauczyciel kontraktowy, logopeda

 

mgr Magdalena Tomala

nauczyciel mianowany, surdopedagogika

 

mgr Katarzyna Staszczyk

nauczyciel mianowany, nauczyciel muzyki

 

mgr Patrycja Bolek - Tajnert

nauczyciel kontraktowy, nauczyciel języka angielskiego

Pracownicy obsługi:

p. Elżbieta Czaplinska -sekretarka
p. Anita Terpis, p. Jadwiga Kubiś
 


Urząd Gminy Galewice