Szkoła Podstawowa w Galewicach
 

 Historia Nauczyciele Osiągnięcia Programy Projekty Sponsorzy Kontakt


Aktualności

Dokumenty
Statut
Koncepcja pracy szkoły
Program wychow. - prof.
PZO
Zestaw programów
Podręczniki
Kalendarz r.sz. 2018/19
Pomoc psych. - ped.
Inne kryzysy w szkole
Procedury pracy szkoły

Dla uczniów
Plan lekcji
Świetlica
Samorząd Szkolny
Zajęcia pozalekcyjne
Bezpieczny Internet
Ciekawe strony
Biblioteka i MCI
Harmonogram koncertów

Dla rodziców
Rada Rodziców
Informacje

 

 

 

„Mowa jest rodzajem zachowania się, które pomaga dziecku poznawać świat, przekształca go z istoty egocentrycznej w społeczną” (Hurlock).

 

Rodzicu skonsultuj się z logopedą, jeśli:

  • dziecko często ma otwartą buzię, rzadko oddycha nosem,

  • język często znajduje się między zębami,

  • dziecko zamienia , zniekształca, lub opuszcza głoski,

  • dziecko mówi niepłynnie, zacina się, jąka, kilkakrotnie powtarza sylaby,

  • masz dziecko z wadą rozwojową, wadą zgryzu, niedosłuchem, opóźnionym rozwojem psychoruchowym,

  • zauważyłeś coś niepokojącego w mowie dziecka

          Dziecko 7 letnie powinno prawidłowo i wyraźnie wymawiać wszystkie głoski, nie mylić ich, nie pomijać, nie zamieniać. Dziecko w tym okresie powinno już swobodnie budować zdania poprawne pod względem gramatyki i składni.

Najważniejsze problemy powstałe w wyniku zaburzeń mowy:

·         trudności w nauce (w szczególności problemy z pisaniem, czytaniem, rozróżnianiem głosek w słuchu i w piśmie),

·         problemy z budowaniem bardziej złożonych zdań i wypowiedzi, uboższy słownik i gorsza pamięć,

·         utrudnione relacje z rówieśnikami, dzieci z wadami wymowy niechętnie się odzywają,

·         zaburzenia mowy przyczyniają się do powstawania stresu, prowadzą do lęku przed mówieniem, zwłaszcza w miarę wzrostu świadomości o swoich błędach w wymowy.

        

 

 

Urząd Gminy Galewice