Szkoła Podstawowa w Galewicach
 

 Historia Nauczyciele Osiągnięcia Programy Projekty Sponsorzy Kontakt


Aktualności

RODO

Dokumenty
Statut
Koncepcja pracy szkoły
Program wychow. - prof.
PSO
Zestaw programów
Podręczniki
Kalendarz r.sz. 2018/19
Pomoc psych. - ped.
Inne kryzysy w szkole
Procedury pracy szkoły

Dla uczniów
Plan lekcji
Świetlica
Samorząd Szkolny
Zajęcia pozalekcyjne
Bezpieczny Internet
Ciekawe strony
Biblioteka i MCI
Harmonogram koncertów

Dla rodziców
Rada Rodziców
Informacje

 

 

 

16 listopada br. 11 uczniów klas IV - V wzięło udział w Międzynarodowym Konkursie Informatycznym "BÓBR". Uczniowie rozwiązywali test, który składał sie z 24 pytań jednokrotnego wyboru podzielonych na trzy grupy ze względu na stopień trudności. Na rozwiązanie zadań uczestnicy mieli 60 minut. Na starcie uczeń otrzymał 24 punkty. Za poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 3, 4 lub 5 pkt. w zależności od stopnia trudności pytania, za brak odpowiedzi - 0 punktów, a za błędną odpowiedź -0,75, -1 lub -1,25 pkt., w zależności od stopnia trudności pytania.

 

Konkurs jest świetną okazją dla uczniów do zdobycia cennych informacji i umiejętności, które mogą być wykorzystane do szybszego i skuteczniejszego uczenia się, poznawania świata, a w przyszłości – także w życiu zawodowym. Głównym celem konkursu jest odkrycie najzdolniejszych uczniów oraz zainteresowanie tematem informatyki młodych ludzi.

Konkurs odbywa sie pod patronatem: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Cyfryzacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Gminy Galewice