Szkoła Podstawowa w Galewicach
 

 Historia Nauczyciele Osiągnięcia Programy Projekty Sponsorzy Kontakt


Aktualności

Dokumenty
Statut
Koncepcja pracy szkoły
Program wychow. - prof.
PZO
Zestaw programów
Podręczniki
Kalendarz r.sz. 2018/19
Pomoc psych. - ped.
Inne kryzysy w szkole
Procedury pracy szkoły

Dla uczniów
Plan lekcji
Świetlica
Samorząd Szkolny
Zajęcia pozalekcyjne
Bezpieczny Internet
Ciekawe strony
Biblioteka i MCI
Harmonogram koncertów

Dla rodziców
Rada Rodziców
Informacje

 

 

Podsumowanie Dnia Bezpiecznego Internetu 2019

Opis inicjatywy zorganizowanej w naszej szkole w ramach obchodów DBI 2019

Cele:
• uczeń wie jakie zachowania mogą być dla niego niebezpieczne;
• uczeń wie w jaki sposób można unikać zagrożeń;
• uczeń wie jak powinien reagować, gdy się zetknie z zagrożeniami;
• uczeń zna zasady bezpiecznego i właściwego zachowywania się w Internecie
• uczeń potrafi zachować zasady bezpieczeństwa pracy w Sieci
• uczeń potrafi zachować się rozważnie korzystając z Internetu


Metody: 

- inscenizacja zawiązana z DBI

Odegranie scenki artystycznej z udziałem uczniów klas 8, 6 i 5b.

Scenka przedstawiała historię Kasi, dziewczyny uzależnionej od Internetu. Inscenizacja zawierała w sobie przekaz w jaki sposób przejawia się uzależnienie od Internetu, kiedy i  gdzie należy szukać pomocy. Zachęcała do różnorodnych sposobów spędzania wolnego czasu, aby ustrzec się od uzależnienia. Scenka zakończyła się wspólnym odśpiewaniem piosenki Ryszarda Rynkowskiego- „Pięknie żyć”.

- prezentacja multimedialna   

Pokaz prezentacji  i omówienie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu,  propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, promocja pozytywnego wykorzystywania Internetu oraz kształtowania umiejętności selekcji potrzebnych informacji. 

-konkurs Quiz na temat wiedzy o Internecie

W konkursie brali udział uczniowie klas starszych. Zostały wyświetlone pytania konkursowe, które miały na celu weryfikację wiedzy na temat bezpiecznej pracy w Internecie, wyrabiania odpowiednich nawyków, korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich. Osoby z najwyższą punktacją w odpowiedziach otrzymały ocenę bdb z informatyki

- prelekcja rzecznika policji w Wieruszowie p. Damiana Pawlaka, dotycząca zagrożeń płynących z Internetu

Policjant  uwrażliwił uczniów na niebezpieczeństwa, z jakimi mogą się spotkać w Internecie. Zwrócił uwagę na ochronę danych osobowych, ograniczone zaufanie wobec znajomości zawieranych w sieci oraz świadomość odpowiedzialności karnej za działania niezgodne z prawem. Podkreślił również, jak ważne jest, aby informować opiekunów, gdy coś uczniów zaniepokoi.

-losowanie tematów prac artystycznych związanych z DBI

Wykonanie prac artystycznych na wylosowany temat, oraz stworzenie gazetki i wystawienie powstałych prac na holu głównym.


Formy pracy:
udział całej szkoły, podział na klasy i mniejsze grupy .


Środki dydaktyczne:

Rekwizyty do scenki artystycznej, prezentacja multimedialna, testy konkursowe, kolorowe kartony A1, flamastry, kredki

 

Urząd Gminy Galewice