Szkoła Podstawowa w Galewicach
 

 Historia Nauczyciele Osiągnięcia Programy Projekty Sponsorzy Kontakt


Aktualności

Dokumenty
Statut
Koncepcja pracy szkoły
Program wychow. - prof.
PZO
Zestaw programów
Podręczniki
Kalendarz r.sz. 2018/19
Pomoc psych. - ped.
Inne kryzysy w szkole
Procedury pracy szkoły

Dla uczniów
Plan lekcji
Świetlica
Samorząd Szkolny
Zajęcia pozalekcyjne
Bezpieczny Internet
Ciekawe strony
Biblioteka i MCI
Harmonogram koncertów

Dla rodziców
Rada Rodziców
Informacje

 

 

"BĄDŹMY POSZUKIWACZAMI AUTORYTETU"

ogólnopolska kampania profilaktyczno – edukacyjna

“Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU” to kampania profilaktyczno-edukacyjna kierowana do uczniów klas IV – VIII, ich rodziców i nauczycieli. Jej realizacja zakłada przeprowadzenie działań w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych, szczególnie antyspołecznych i przestępczych, we wszystkich szkołach podstawowych w Polsce.

Generalna idea kampanii to odbudowanie i wzmocnienie w naszym społeczeństwie autorytetu rodzica i nauczyciela

W relacji z prawdziwym autorytetem, każdy człowiek realizuje swoje fundamentalne potrzeby bezpieczeństwa, akceptacji i miłości.

§  Potrzebujemy autorytetu w rodzinie, bo wychowanie przez autorytet uskrzydla dziecko do wyznaczania sobie ambitnych celów.

§  Potrzebujemy autorytetu w pracy, bo wzorowanie się na kimś jest najlepszą formą nauki i motywacji.

§  Potrzebujemy autorytetów w społeczeństwie, bo człowiek zagubiony w nadmiarze informacji, z trudnością odróżnia prawdę od fałszu, przez co czuje się zagrożony.

 

Zapraszamy do obejrzenia kolejno 3 krótkich (3-5 min.) filmów pt. Obojętny, Tyran oraz Mistrz. Ilustrują one 3 rodzaje relacji pomiędzy rodzicem a dzieckiem. Po obejrzeniu każdego filmu proszę się zastanowić, jakie emocje najczęściej przeżywa dziecko, kiedy rodzic przyjmuje postawę prezentowaną w danym filmie.

https://rodzice.autorytet.org/index.php/film-nr-1-obojetny

https://rodzice.autorytet.org/index.php/film-nr-2-tyran

https://rodzice.autorytet.org/index.php/film-nr-3-mistrz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Gminy Galewice