ftp
 

 

   Szkoła Podstawowa w Galewicach
 

 Historia Nauczyciele Osiągnięcia Programy Projekty Sponsorzy Kontakt


Aktualności

Dokumenty
Statut
Koncepcja pracy szkoły
Program wychow. - prof.
PZO
Zestaw programów
Podręczniki
Kalendarz r.sz. 2018/19
Pomoc psych. - ped.
Inne kryzysy w szkole
Procedury pracy szkoły

Dla uczniów
Plan lekcji
Świetlica
Samorząd Szkolny
Zajęcia pozalekcyjne
Bezpieczny Internet
Ciekawe strony
Biblioteka i MCI
Harmonogram koncertów

Dla rodziców
Rada Rodziców
Informacje

 

 

"Aktywna tablica"

Szkoła Podstawowa w Galewicach uczestniczyła w rządowym programie „Aktywna tablica”. Program ten pozwolił rozwinąć szkolną infrastrukturę oraz kompetencje uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno‑komunikacyjnych.

Głównym celem Programu „Aktywna tablica” było umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

Dzięki temu, iż szkoła uczestniczyła w tym programie:

- uczniowie podnieśli swoje kompetencje w zakresie posługiwania się oraz wykorzystywania
 TIK w procesie uczenia się i pracy zespołowej;

- szkolenia w zakresie TIK podniosły kwalifikacje nauczycieli;

- praca z podręcznikami w wersji elektronicznej i interaktywnej uatrakcyjniła prowadzone lekcje, zwiększyła motywację uczniów do aktywnego uczestnictwa w zajęciach;

-uczniowie przystępowali chętniej do projektów edukacyjnych, np. aktywnie na przedmiotach matematyczno- przyrodniczych, wykorzystanie TIK w robotyce;

- udział w programie wpłynął na rozwój kompetencji twórczych uczniów, myślenia matematycznego, wnioskowania i kojarzenia;

-  systematyczne stosowanie TIK w edukacji pozwoliło uczniom wykorzystać wiele zmysłów

w tym samym czasie (wzrok, słuch), dzięki czemu wszystkim uczniom było łatwiej      przyswajać wiadomości np. z języków obcych;

- przygotowywanie przez nauczycieli materiałów edukacyjnych do wykorzystania podczas lekcji i dzielenie się nimi z innymi nauczycielami na platformie wpłynęło na zwiększenie ilości materiałów dydaktycznych w placówce oraz umożliwiło wykorzystanie w pracy nauczycieli naszej szkoły dobrych praktyk stosowanych przez innych nauczycieli;

-nauczyciele mogli integrować treści interdyscyplinarne, uczyć korzystania bezpiecznego z różnych źródeł informacji oraz umiejętności segregowania tych treści;

-dzięki programowi szkoła pozyskała dodatkowe sprzęty interaktywne;

- stosowanie TIK pozwoliło na włączanie i angażowanie uczniów w proces tworzenia treści edukacyjnych (na przykład tworzenie zadań w formie prezentacji, krótkich filmów);

-praca z różnymi rodzajami plików (pakiet OFFICE, strony www, zdjęcia, nagrania, filmy, rozwiązywanie testów on-line, quizów, zagadek) umożliwiła szerokie wykorzystanie TIK w celu uatrakcyjnienia zajęć, zainteresowania uczniów oraz umożliwiła uczniom poprzez udział w konkursach przedmiotowych on-line zaprezentowania swojej wiedzy i umiejętności oraz promowanie szkoły;

- nastąpiło zwiększenie umiejętności współpracy nauczycieli w różnych zespołach, także
  w międzyszkolnych;

 

 

Urząd Gminy Galewice